Tag: EI

Se não a bala vai cumeeeeeee! No ultimo tiro quase mata o proprio neto! kkkkkkkk